Motorsport

Ett stycke som handlar om go kart får inleda denna text som handlar om motorsport. Go kart kör man med riktigt små bilar och riskerna är låga, precis som hastigheterna. Efter att vi har tittat närmare på go kart, som ofta är vad man börjar med när man tänkt ge sig in på motorsport som …

Motorsporterna i Sverige

I Sverige finns det en lång tradition av att arrangera och genomföra olika typer av motorsporter. Dessutom har de svenska förarna varit och är mycket duktiga, och satt vårt land på världskartan för motorsporter. Det finns några av dessa motorsporter som är mer populära än andra, och har tusentals anhängare och utövare i vårt avlånga …