Vätsketyper

Olja i motorn

För att motorn inte ska skära eller gå sönder på annat sätt när man tävlar är det viktigt att se till att det finns gott om motorolja i den, samt att oljan är av rätt typ. Bilarna utsätts för terräng, snabba accelerationer, inbromsningar och mycket annat och därför behöver de generellt sett också mer olja än en vanlig personbil. Man måste alltid se till att ha med extra olja om arbete behöver göras på bilen under tävlingen. Vid körning offroad kan också oljetråget skadas och då kan all olja rinna ut genast. Då är det viktigt att kunna fylla på igen efter reparationen.

Spolarvätska

I motorsporter som offroad, rallycross eller rally kan det ofta vara riktigt lerigt. Då behövs mycket spolarvätska. Denna ska finnas i en bra behållare och denna ska också vara krocksäker, detta eftersom spolarvätskan är mycket brandfarlig. När man kör i tävlingen kan man ofta behöva göra rent rutorna för att man ska kunna se något och det kan behövas rejält med spolarvätska. Om man inte har spolarvätska kan det bli farligt att tävla. Detta eftersom en förare som inte ser banan kan köra utanför den, köra på någon eller rent av köra ner i vattendrag eller liknande.

Bränsle

Det gäller att se till att man har bensin eller annan typ av bränsle i det fordon man ska köra i. Det kan krävas lite olika typer av bränslen beroende på vad man kör och vilken tävling man ska köra i Ibland kan man också behöva åka långt ut i skogen eller liknande och då behöver man ofta ha med sig extra bränsle. Då krävs det att man har rätt behållare att transportera bränslet i. Reglerna för dessa kan skilja sig åt mellan olika länder och det är viktigt att kontrollera detta i god tid innan tävlingen.

Bromsvätska

Inom de allra flesta motorsporter måste bromsarna fungera på ett bra sätt. I de allra flesta sporter kör man i hög fart och om man då inte kan bromsa kan man råka riktigt illa ut. Det är bromsvätska som gör att bromsarna fungerar och den smörjer även bromsarna på ett bra sätt. Inom motorsport använder man bromsarna relativt ofta och då kan denna vätska behöva fyllas på ganska ofta. Detta kan också behövas om man gör arbeten med bromsarna eller liknande. Om man efter ett arbete inte kan fylla tillbaka urtappad vätska riskerar man att vara utan bromsar.