Världens snabbaste bilar

Sporten drag racing innehåller troligen det som är de allra snabbaste bilarna i världen. Dessa har ofta motorer av 8 typ och de baseras allt som oftast på Chryslers HEMI-motorer. Motorn i bilarna är som oftast bestyckade med kompressor och bränslet är ofta mestadels bestående av nitrometan. Bilar av denna typ kan under ett enda lopp använda så mycket som 45 liter bränsle och hela 8 500 hästkrafter kan snabbt utvecklas i motorn. Dock har bilen överlag en mycket hög effekt och denna skapar mycket kraftigt slitage på motorns alla komponenter. Detta innebär överlag att motorn ofta måste byggas om helt mellan varje enskilt lopp. Motorerna har heller ingen traditionell nedkylning, och det skapar en större ansträngning. Loppen varar dock så pass kort tid att värmeutvecklingen sällan orsakar skador.

När det gäller drag racingbilar riktas avgasutblåset alltid uppåt. Det gör att bilen trycks ner mot marken, och håller sig kvar där. Trycket på fordonets bakre däckpar ökar rejält, med närmare 500 kilo. Bilen hade utan detta avgasutblås inte varit tillräckligt stabil för att kunna köras och den hade blivit mycket farlig. Ofta har bilar som tävlar i drag racing ofta också spoilers. Dessa gör också att bilens tryck mot marken ökar.

En bil för drag racing har bara två växellägen, antingen framåt eller bakåt. Bilens bakdäck förändras när den accelererar framåt. Det är inte ovanligt att däcken kan gå från att vara 40 centimeter breda vid starten, för att sedan med accelerationen bli närmare 20 centimeter i bredd. Den effektiva utväxlingen förändras i mycket positiv bemärkelse genom detta.

När det gäller bilen koppling är också den lite annorlunda. Den består nämligen av flera plattor, och hela kopplingen stramas åt när hastigheten ökar. Om det kommer svart rök, är kopplingen bränd och då måste man byta den innan nästa tävling.