En bra bil för folkrace

När man ska tävla i folkrace måste man ha en täckt bil och den ska vara typbesiktigad i Sverige. I regel får man använda alla sorters täckta bilar. De måste dock ha serietillverkats av en större biltillverkare. Bilen måste också ha ett chassi i stål eller järn för att få vara med. Man måste besiktiga om bilen med tre års mellanrum och det kostar 100 kronor. Om det tillkommer reskostnader måste de vara enligt Skatteverkets regler om skattefria resor. När det gäller bilarna måste de ha en vagnbok. En sådan utfärdas när fordonet inför varje säsong registreras och besiktigas. Om det finns en vagnbok som utfärdats innan 2016 måste man besiktiga om bilen år 2018 innan den första tävlingen. Om så inte sker får man inte delta. När man besiktigar om bilen måste det göras av en auktoriserad vagnboksutfärdare och denna måste också montera på en ny torpedlapp. Om dessa delar inte gjorts ordentligt kommer man inte att få starta.

Det finns säkerhetsföreskrifter som måste följas när man bygger en bil för folkrace. Det är särskilt viktigt att tänka på dessa om man väljer att bygga sin bil själv. För det första måste bilen ha en bra skyddsbur. Inför varje tävling kommer en teknisk funktionär att besiktiga bilarna, en efter en för att kontrollera att säkerhetskraven i reglerna verkligen hålls. Detta görs även om bilen har besiktigats dagen innan. Vid denna kontroll undersöks också om bilen kan gå i mer än 80 kilometer i timmen. Om så är fallet markeras det. Bilen får delta, och banan ska vara byggd så att denna möjlighet inte kan utnyttjas men funktionärerna kommer att ha lite extra koll på dessa bilar ute på banan.