En sport som passar alla

Motorsport kan inte bara ses som en sport, utan den innehåller flera grenar. De har dock en sak gemensamt och det är att grenarna handlar om att man ska meka med sin bil och genom detta få så bra prestanda som möjlig i den bil man vill tävla med. Som tävlande måste man också välja rätt gren av alla de som finns att välja mellan eftersom det krävs lite olika körstil i alla grenar. Formel 1 räknas ofta som den mest prestigefyllda grenen inom motorsport. Det är också den gren som är allra dyrast att träna och tävla i och det kan vara bra att känna till. När det gäller kostnad kommer troligen grenen banracing på andra plats eftersom det både är dyrt att skaffa bilar till grenen och dessutom är det mycket svårt för nybörjare att slå sig fram i denna gren eftersom det finns så pass många etablerade förare redan. Inom motorsport finns det dock många fler grenar att tävla och träna i, och i många av dessa finns det inte lika hårda krav på föraren. Det handlar i många av dessa grenar inte heller bara om att vinna, utan i många av de mindre grenarna är det sociala livet vid sidan av banan minst lika viktigt.

Det är ofta de grenar där racen är korta som är de allra mest sociala inom motorsporten. Här ska bilen ha en mycket snabb acceleration. Om så inte finns kan ekipaget inte vinna på dessa typer av banor. Även inom dessa korta race finns det många olika grenar att välja mellan. En av de mest populära är den del som kallas legends racing. Förarna kör här en bil av äldre modell men den ska vara ombyggd. Både bilen och föraren måste kunna agera snabbt. Dock handlar det inte bara om detta. Bilen ska också se bra ut. Både utseendet och stilen ska locka åskådarnas uppmärksamhet.

Det finns också flera grenar inom motorsport där specialfordon delar. Pickup, buss, lastbil, ja, det finns nästan en gren för alla fordon. Här ska de byggas om så att fordonen lämpar sig för den aktuella grenen. När det gäller just fordonstävlingar för specialbyggda bilar ser man snabbt att drag racing är den gren som är dyrast att tävla i. Här måste både motorn och konstruktionen byggas på ett sätt som gör att fordonet kan få upp en enorm hastighet. I denna sport har vanligen både förare och publik adrenalinet på topp och innan man har fått ordning på bilen kan det också kosta en del.

Oavsett om man vill köra taktiskt, snabbt, smart eller bara visa upp sin bil finns det garanterat en motorsport som passar. Om man inte vill ha plåtkontakt kan till exempel offroad vara lämpligt eftersom att man där kör ensam på banan i vissa lopp.