Sporten med mest fart

Drag racing, detta är utan tvekan en av de snabbaste motorsporterna i världen. Detta nämns dessutom också ofta som den snabbaste tävlingen i världen. Loppen är allt som oftast bara några sekunder långa. Två bilar tävlar samtidigt på banor som ligger parallellt med varandra. Det är i de allra flesta tävlingar mycket enkla regler som gäller. I drag racing vill man helt enkelt köra den bil som tar sig över mållinjen först. Sträckan att köra är vanligen inte längre än en klassisk engelsk kvartsmil, alltså 402,33 meter. Banor på 201 meter kan dock också förekomma och där är accelerationen ännu viktigare.

Eftersom denna typ av tävlingar är lätta att anordna kan man förstå att drag racing både är populärt som regulerad sport och i form av helt olaglig street racing. I princip behöver man bara en rak väg samt två fordon. Dessa gör sedan en stående start, och den som först passerar mållinjen vinner tävlingen.

När man tävlar i drag racing möts förarna sida vid sida. Detta i så kallade utslagsheat. Om man vill vara del av en tävlingsform där både publik och förare engagerar kan drag racing vara helt rätt. Här är publiken inom synhåll från banan, men ändå på säkert avstånd. Som publik får man se allt från den rykande burnouten i starten till den spännande målgången. Lukten från gummit, rökmolnen och den sociala biten gör att denna tävling blir så mycket mer än bara en tävling om vem som ska vinna.

Dessutom finns det stora möjligheter för en tävlande att kunna anpassa sin bil enligt egna önskemål. Många väljer till exempel att lacka om bilarna eller göra olika specialdesign.