Hjälm är ett krav inom motorsport

Oavsett vilken gren man vill tävla i när det gäller motorsport gäller det ha hjälm. Särskilt när det kommer till tävlingar i Sverige. Oavsett om man är utländsk medborgare med svensk licens, eller svensk förare måste man följa hjälmkravet för att få köra olika lopp.

Inom många sporter finns det regler för hur tung hjälmen får vara och när sådana anges är det viktigt att tänka att denna maxvikt gäller hjälmens totalvikt. Det vill säga att den gäller för hjälmen inklusive skärmar, visir och annan extrautrustning som kan finnas.

I de sporter där täckt bil används måste man som förare och passagerare ha en hjälm som max väger 1200 gram och den ska också täcka nacke och öron. Om det finns ett Hans-skydd samt FHR skydd får maxvikten vara 1900 gram. Det kan vara bra att känna till att så kallade integralhjälmar inte är tillåtna i de flesta motorsporter när det gäller svenska tävlingar.

Om man har en så kallad jethjälm med intercomsystem får den användas. Dock måste den uppfylla samtliga viktkrav och den ska också ha både Hans-skydd och FHR-skydd. Man måste som användare se till att alla system används, man kan inte vara välja vissa av dem. Hjälmen och skydden måste också godkännas både av FIA, SFI och vara nationellt godkända.

Det finns också regler för de hjälmar som blivit skadade. Dessa ska markeras med vitt på båda sidor om hakbandet. Man får inte använda sig av en sådan märkt hjälm alls inom motorsport.